Чип тунинг - какво трябва да знаем?

Чип тунинг - Част 1

Производството и продажбата на автомобили е бизнес за милиарди, в който конкурентноспособността значи много. И въпреки че има производители, които са се насочили към определени групи от потребители, повечето автомобилни компании се опитват да обхванат възможно най-широк кръг от купувачи. А за да успеят да запазят едни разумни граници на разходите, които влагат за постигане на разнообразие от автомобили в различни класове, производителите естествено прилагат малко „хитринки“.

Няма да се впускаме в подробности за всички техники на автомобилните производители. По-скоро ще се придържаме към поставената тема – чип тунинга (известен още като ремап). В тази област автогигантите притежават един много силен коз – модулът, който управлява двигателя, така нареченият Блок за управление на двигателя (ECU – Engine Control Unit). С няколко думи това е „мозъкът“ на автомобила, който чрез заложения в него софтуер, определя всички параметри за работата на двигателя.

Предполагаме, че вече сте се досетили какъв е използваният трик от автомобилните компании. С помощта само на няколко модификации на софтуера, могат да бъдат постигнати съвсем различни резултати от един и същи двигател. Това позволява в автомобили, които принадлежат на различни класове да се използват едни и същи двигатели – разликата е в параметрите, зададени в управляващия софтуер. По този начин се постигат различна мощност и въртящ момент (важни фактори за определяне на изискуемия данък и акциз, с които естествено производителите се съобразяват) и се определят нормите на изпусканите вредни емисии (за да се спазят редица екологични изисквания).

От гледна точка на производителите това спестява милиарди за разработка на нови двигатели. От гледна точка на потребителите този трик може да се разгледа като възможност, тъй като в повечето случаи автомобилите не достигат до пълния си потенциал. Така с малка намеса в софтуера (чип тунинг), дори без допълнителни модификации по автомобила, могат да бъдат постигнати повишена мощност (конски сили) и въртящ момент (Нютон метри) и намален разход на гориво.


Още статии...